Panorama of historic ships and warehouses in the center of Groningen, Netherlands
Panorama of historic ships and warehouses in the center of Groningen, Netherlands

Routekaart Verduurzaming Monumenten

Ook de monumentensector wil een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit is niet alleen noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen, maar ook essentieel om het gebruik en daarmee de instandhouding van monumenten, ook bij toenemende energiekosten, in de toekomst aantrekkelijk te houden. Organisaties uit de monumentensector, van overheden tot adviesbureaus, bundelen hun activiteiten onder de noemer Routekaart Verduurzaming Monumenten. Samen werken ze aan een CO2-reductie van 40 procent in 2030 en 60 procent in 2040. De routekaart is ‘werk in uitvoering’. De nieuw ontwikkelde website duurzaamerfgoed.nl is de centrale plek waar de ontwikkelingen te volgen zijn. U vindt hier alle initiatieven, zoals de nieuwste onderzoeken. Ook delen de (op dit moment 24) deelnemende organisaties (nieuw) ontwikkelde instrumenten en voorbeelden uit de praktijk.

U vindt de Routekaart op www.duurzaamerfgoed.nl

Deel dit bericht