Monu-Vision_Raamgracht_Amsterdam_3

Luchtbelletjes, wemeling én comfort

Wie als monumenteneigenaar te maken krijgt met het in stand houden en verduurzamen van zijn pand komt al snel tot het besef dat de keuze van het glas van cruciaal belang is. Monu-Vision is een glasfabrikant die door de combinatie van de nieuwste technieken en traditioneel vakmanschap in staat is om voor ieder monument de juiste beglazing te produceren.

Esther van den Berg is bedrijfsleidster bij Monu-Vision. Door haar jarenlange ervaring en liefde voor monumentale panden heeft zij veel expertise opgebouwd in het adviseren van klanten bij hun keuze van monumentale glassoorten. Sinds Monu-Vision zich in 2019 is gaan specialiseren in de productie van beglazing voor duurzame glasrestauratie is Esther het deskundige aanspreekpunt voor iedereen die hiermee te maken krijgt. Esther: ‘De uitdaging is altijd om te zoeken naar oplossingen die passen bij een project. Het is voor mij absoluut geen zaak om het duurste glas te verkopen. Mijn doelstelling is altijd het behoud van de authenticiteit van het cultureel erfgoed in combinatie met de realisatie van een duurzaam en aangenaam binnenklimaat. Je zoekt als het ware naar verbetering van wooncomfort in bouwwerken uit het verleden. Een groot voordeel is dat ik hier bij Monu-Vision in IJsselmuiden mijn adviezen kan ondersteunen met de juiste bouwmaterialen. Deze worden door vakmensen in onze goed geoutilleerde werkplaats bij het bedrijf gemaakt.’

Enkel, gelaagd en spouwglas

‘Er bestaat enkelglas, gelaagd glas en spouwglas‘, vervolgt Esther haar verhaal. ‘Het enkelglas dat vroeger bij veel monumenten gebruikt werd, heeft de kenmerkende ‘wemeling’ – een soort onregelmatige vertekening die al deze historische panden hun karakteristieke uitstraling geeft. Een groot nadeel van dit enkelglas is de koudeval direct achter de beglazing. Het heeft daardoor een ongunstige U-waarde van 6. Om dit te voorkomen, gebruiken we bij het verduurzamen van monumenten gelaagd glas dat uit twee lagen glas bestaat met een transparante folie ertussen of spouwglas. Bij dit laatste glas worden twee glasplaten door een afstandhouder aan de rand van de platen uit elkaar gehouden. Tussen de glasplaten wordt in de lege ruimte een laagje lucht of edelgas (chemisch stabiel) aangebracht.’ Door de moderne productietechnieken van Monu-Vision kunnen zij inmiddels monumentenglas van 11 millimeter aanbieden dat aan het bouwbesluit HR++ voldoet. Dit product heeft een lage U-waarde en is te vergelijken met hoogrenderend glas.

Behoud van de authenticiteit van het cultureel erfgoed is onze doelstelling


Uitstraling van het glas

Omdat de uitstraling van het glas bepalend is voor de tijd waarin een monument gebouwd is, verdelen ze bij Monu-Vision hun productenreeks in vier categorieën. Iedere categorie staat voor een productiemethode uit een bepaalde periode. Het oudste glas dat voor 1900 gebruikt werd, is het traditionele glas. Dit is altijd mondgeblazen en het heeft de meeste vertekeningen, luchtbelletjes en insluitingen. Ieder stukje glas is uniek en als het ware een kunstwerk. Het modernste glas dat vanaf 1960 geproduceerd werd, is het zogenoemde ‘floatglas’. Dit glas heeft een uitermate glad oppervlak, zonder onregelmatigheden en vertekeningen. Tussen het moderne glas en het traditionele glas zitten nog twee categorieën. Als eerste het klassieke glas, glas dat in de smeltfase uit de glasmassa getrokken wordt, waardoor trekstrepen ontstaan en het tweede soort, het ambachtelijke glas dat tussen het klassieke en traditionele glas in zit. In al deze vier deze categorieën heeft Monu-Vision een ‘superieur lijn’ met een U-waarde van 1,5 en een dikte vanaf 10,5 millimeter.

Het is de wemeling die oud glas zo karakteristiek maakt.

Keuzes maken

Esther: ‘Als een eigenaar van een historisch pand ons voor advies benadert, dan is het voor mij een uitdaging om samen op zoek te gaan naar de beglazing die het beste bij de detaillering van de ramen van het monument past. Daarnaast houd ik ook rekening met het budget dat iemand te besteden heeft. Vooral, omdat traditionele beglazing erg duur is. Naast de keuze van het glas adviseer ik, indien nodig, ook hoe bestaande vensters behouden kunnen blijven. Zelfs als deze in slechte staat zijn, is er toch vaak een oplossing te vinden om deze in combinatie met de juiste glassoort te behouden en te restaureren. Waar ik klanten ook op wijs is de isolatie in monumentale gebouwen, deze moet altijd in relatie staan tot de ventilatie. Isolerende maatregelen moeten met elkaar in balans zijn om een slecht binnenklimaat te voorkomen en condensvorming tegen te gaan.’ Indien een klant dat wenst, kan Esther de klant in contact brengen met een partij die de demontage van de bestaande beglazing en het plaatsen van het nieuwe glas verzorgt. Het eruit gehaalde bestaande glas wordt na verwijdering altijd volledig gerecycled.

Ieder stukje glas is uniek en als het ware een kunstwerk


Bijzondere projecten

Naast het eigen assortiment is Monu-Vision voortdurend bezig om projectmatig nieuwe glassoorten te ontwikkelen. Hierbij valt te denken aan glasoplossingen, zoals ‘glas in lood’ en ‘gebogen glas’. Een bijzonder project voor Esther was de begeleiding van het restaureren en verduurzamen van een paar honderd vitrinedeuren met cilinderglas voor dierentuin Artis. De deuren werden in zijn geheel naar Monu-Vision getransporteerd. Daar werden de ruiten gedemonteerd, schoongemaakt en gelamineerd, zodat het geheel weer aan de hedendaagse normen voldoet.

‘De combinatie van deskundige adviezen, gebaseerd op de liefde voor ons culturele erfgoed en de eigen productie, maakt Monu-Vision tot een uniek bedrijf’, aldus Esther. ‘Passie en vakmanschap’ zijn onze kracht’.

 

Superieur glas

De nieuwste lijn van ultra-dun isolatieglas van Monu-Vision is de ‘Superieur lijn’ en geldt als de perfecte oplossing voor het isoleren van bestaande vensters, waarbij voldaan wordt aan alle eisen met respect voor het monument.

Dikte (vanaf)               10,5 mm

U-waarde                     1,5 W/m2K

UV-wering                   99%

Inbraakwering              P2a

Geluidwering               31dB

 

Meer informatie over Monu-Vision vindt u op www.monu-vision.nl

Tekst | Josée Janssen
Geplaatst in mei/juni-editie 2021

Deel dit bericht