Princessehof | Foto Ruben van Vliet
Princessehof | Foto Ruben van Vliet

Het stadspaleis van Maria Louise

Met de nieuwe tentoonstelling Het Princessehof van Maria Louise geeft het Princessehof in Leeuwarden ruchtbaarheid aan zijn boeiende geschiedenis. Op de begane grond van het stadspaleis waar de prinses van 1731 tot haar dood in 1765 woonde, maakt de bezoeker kennis met Maria Louise van Hessen-Kassel, prinses van Oranje-Nassau. Een nieuwe zaal is ingericht met portretten van Maria Louise en haar familie, ook illustreren voorwerpen en prenten de invloedrijke periode van de Friese Nassaus.

 

Maria Louise, afkomstig uit een belangrijke adellijke Duitse familie, trouwt op 21-jarige leeftijd met Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland en Groningen. Sinds 1702 droeg hij ook de titel prins van Oranje. Haar leven is veelbewogen. Als ze nog maar 23 is, hoogzwanger en moeder van een peuterdochter, sterft haar man onverwacht. Twintig jaar lang neemt ze als regentes zijn stadhouderlijke taken over, totdat haar zoon volwassen is. De continuïteit van de Oranjedynastie was daarmee gewaarborgd.

Maria Louise, geschilderd door Louis Volders, collectie Princessehof

Tussen haar twee regeerperiodes in kocht Maria Louise in de Grote Kerkstraat in Leeuwarden enkele huizen die naast elkaar gelegen zijn. Ze vraagt de befaamde Franse bouwmeester Anthony Coulon (1682-1749) om de huizen met elkaar te verbinden. Zo ontstaat het Princessehof, waar ook nu nog een achttiende-eeuwse stijlkamer is te zien, ingericht als eetkamer van Maria Louise.
De expositie wordt een vast onderdeel van het museum.

Het Princessehof van Maria Louise, www.princessehof.nl

Deel dit bericht