Koloniehuisjes in Frederiksoord
Koloniehuisjes in Frederiksoord

De Koloniën op de Werelderfgoedlijst

De Koloniën van Weldadigheid – Wortel-Kolonie in België en Veenhuizen en Frederiksoord-Wilhelminaoord in Nederland – zijn ingeschreven op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Die beslissing nam het Werelderfgoedcomité op 26 juli 2021 tijdens een internationale conventie in Fuzhou (China). Het Werelderfgoedcomité heeft de Koloniën van Weldadigheid erkend als getuigen van een uitzonderlijk, ingrijpend en grootschalig sociaal experiment van armoedebestrijding door inrichting van binnenlandse landbouwkoloniën in afgelegen gebieden.
De Koloniën van Weldadigheid ontstonden in 1818-1825 als integrale oplossing voor armoedebestrijding. Na de napoleontische oorlogen heerste er in de Verenigde Nederlanden (Nederland, België en Luxemburg) veel armoede en bedelarij, vooral in de steden. Bij de aanleg van de Koloniën van Weldadigheid werd het schrale natuurlijke landschap door menselijk toedoen in één beweging herschikt en overschreven met een geordende en geometrische structuur. Het resulterende ontginningslandschap met monumentale dreven (lanen), koloniehuisjes, gestichten en boerderijen met akkerbouw weerspiegelt het toenmalige verlichte gedachtengoed.

In 2013 publiceerden we in Herenhuis een artikel over de Koloniën van Weldadigheid. Wilt u dit nog eens teruglezen? U vindt ‘m hier.

Deel dit bericht