KubuswoningenMetToeristen_LR

Architectuurtoppers na 1965

Post 65 is een verzamelnaam voor de jongste architectuur van Nederland. Een periode die begint in 1965 en doorloopt tot 2000. Omdat er nog nauwelijks onderzoek naar dit erfgoed is gedaan heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een verkenning uitgevoerd, waarvan Rapport Verkenning Post 65 een weerslag is. Eén van de bevindingen is dat er niet alleen (mede door de verkenning) behoefte is aan een landelijk overzicht, maar ook aan kennis over de omgang met en de instandhouding van dit erfgoed. De volgende stap is het ontwikkelen van een waarderings- en selectiekader om het erfgoed te identificeren en prioriteren.

‘Erfgoedwaakhond’ Bond Heemschut adviseert een proactief aanwijzingsbeleid op rijksniveau, hetgeen zal bijdragen aan de waardering van het erfgoed – ook bij lagere overheden, ontwikkelaars en burgers. Heemschut verwijst hierbij naar het rapport van de commissie Pechtold waarin staat dat de ‘collectie Nederland’ niet af is.

Ten aanzien van de omgevingskunst (moderne kunstwerken in de open lucht), een heikel punt waar Rapportage Verkenning Post 65 specifiek op ingaat, pleit Heemschut voor een nieuw in te stellen fonds ter bevordering van behoud, herplaatsing en herbestemming. Dit fonds zou zich dan moeten richten op monumentale kunst uit de periode 1945-2000.

Een link naar het rapport van de Rijksdienst vindt u hier.

Deel dit bericht