AS_212379132_Middelburg_LR

Aanvragen woonhuissubsidie

Tot en met 30 april
Van 1 maart tot en met 30 april kunt u als particuliere eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie de woonhuissubsidie aanvragen over de gemaakte kosten van het voorgaande jaar. Kosten die in 2020 gemaakt worden kunt u meenemen in de subsidieaanvraag van volgend jaar. In totaal is voor de jaren 2020-2023 200 miljoen euro gereserveerd.

Weetje: De regeling woonhuissubsidie vervangt de regeling fiscale aftrek, die voorheen in uw aangifte inkomstenbelasting geregeld werd.

U vraagt subsidie aan voor regulier onderhoud en restauratie. Anders dan de regeling fiscale aftrek is de subsidie alleen bedoeld voor instandhoudingskosten van monumentale onderdelen van uw rijksmonument. Denk hierbij aan herstel van voegwerk, behandeling van houtrot, schilderwerk, restauratie van lambrisering of trap en de aanleg van een bliksemafleiding.

Tip: Ook de kosten die u maakt voor adviseurs, onderzoeken, projectbegeleiding en het inrichten van de bouwplaats neemt u mee in uw aanvraag.

De werkzaamheden die voor woonhuissubsidie in aanmerking komen, zijn technisch noodzakelijk en gericht op sober en doelmatig onderhoud of herstel. Niet in aanmerking komen werkzaamheden met betrekking tot comfortverbetering, verfraaiing, reconstructie, verduurzaming en veranderd gebruik.

Weetje: Voor de woonhuissubsidie is geen minimum of maximum aanvraagbedrag vastgesteld. Het subsidiepercentage bedraagt 38 procent van de instandhoudingskosten.

Meer informatie
Meer informatie over deze subsidieaanvraag vindt u op www.cultureelerfoed.nl.

Deel dit bericht