A Bike parked in Front of a Brick Building with Black Shuttered

Vraag voor 30 april uw Woonhuissubsidie aan

Bent u als particulier eigenaar van een rijksmonument? Vraag dan voor 30 april 2022 uw woonhuissubsidie aan. Ook leden van Verenigingen van Eigenaren met een rijksmonument en aandeelhouders van een landgoed komen voor de woonhuissubsidie in aanmerking. U vraagt subsidie aan voor de instandhoudingskosten die u in 2021 gemaakt hebt aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Het subsidiepercentage bedraagt 38%.

Alleen onderdelen van monumentale waarde komen voor de subsidie in aanmerking. Het gaat dan om werkzaamheden die technisch noodzakelijk zijn en gericht op sober en doelmatig onderhoud of herstel

Zowel het regulier onderhoud als restauratie vallen onder de instandhoudingswerkzaamheden waarvoor u een subsidie aan kunt vragen. Voorbeelden zijn het herstellen van funderingen, balkkoppen en regenwatergoten. Ook het onderhoud aan kozijnen (houtrotherstel), schilderwerk, het vervangen van gebroken glas en het (gedeeltelijk) vervangen van dakbedekking valt onder deze regeling. In de Samenvatting Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten voor de woonhuissubsidie vindt u een overzicht van de werkzaamheden die voor subsidie in aanmerking komen. Deze vindt u op www.cultureelerfgoed.nl.

Ook de kosten van materialen en de afschrijving of de huur van apparaten die u voor de werkzaamheden aan de monumentale onderdelen gebruikt en zelf uitvoert, zijn subsidiabel. Uw eigen arbeidsuren niet!

Werkzaamheden voor comfortverbetering, verfraaiing, reconstructie, verduurzaming, veranderd gebruik komen niet voor de subsidie in aanmerking. Gaat u uw huis verduurzamen? Vraag dan een laagrentende Duurzame Monumenten-Lening aan bij het Nationaal Restauratiefonds.

Tip:
Zorg ervoor dat u bij uw aanvraag het volgende bij de hand hebt:

  • uw DigiD-gegevens: u logt in met uw DigiD;
  • uw rijksmonumentnummer (zie www.monumentenregister.cultureelerfgoed.nl);
  • gespecificeerde facturen;
  • eventueel een machtigingsformulier en het Burgerservicenummer van de eigenaar;
  • inspectierapport bij aanvragen boven de € 70.000,-.

Tijdens de vorige aanvraagronde van de woonhuissubsidie in 2021 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 7.310 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van 43 miljoen euro. 117 aanvragen zijn afgewezen, omdat het bijvoorbeeld geen rijksmonument betrof, er geen sprake van een woonfunctie of van particulier eigendom was of de aanvraag onvoldoende onderbouwd was.

Masterclass Woonhuissubsidie

Volg op 8 maart 2022 gratis de online Herenhuis Masterclass ‘Woonhuissubsidie’, door Erfgoedadviseur Annemiek Jonkman van Klement Rentmeesters. Klik hier voor meer informatie.

Annemiek Jonkman, Erfgoedadviseur

Deel dit bericht