Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

De Eerste Kamer heeft op 18 december 2018 ingestemd met de nieuwe belastingplannen. Hiermee wordt per 1 januari 2019 de fiscale aftrekregeling voor rijksmonumenten vervangen voor een subsidieregeling. Wat betekent dit voor eigenaren van een rijksmonument?

Alle onderhoudskosten die u in 2018 heeft gemaakt komen nog wel in aanmerking voor aftrek, maar die in 2019 niet. Houd dit dus goed in de gaten bij uw aangifte 2018! Hiervoor in de plaats komt een regeling waarbij u ofwel vooraf een laagrentende lening aanvraagt bij het Nationaal Restauratiefonds ofwel achteraf gebruikmaakt van een subsidieregeling. Voor dezelfde werkzaamheden is het niet mogelijk een combinatie van een laagrentende lening en subsidie aan te vragen. 

Laagrentende lening (vooraf)

Rijksmonumenteigenaren kunnen het hele jaar door gebruik maken van een laagrentende lening van het Restauratiefonds. De hoogte van de lening (met in beginsel een maximum van € 300.000) bedraagt vanaf 1 januari 2019 100 procent van de instandhoudingskosten (onderhoud en restauratie), conform de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. U heeft hiermee de zekerheid dat uw plannen gefinancierd zijn. Bovendien leent u tegen 1 procent, tien jaar rentevast. Het is een lening. U betaalt het bedrag volledig terug. De grondslag van deze lening kunt u nog tot en met eind december 2018 bij Belastingdienst Bureau Monumentenpanden laten vastleggen. Vanaf 1 januari 2019 legt het Restauratiefonds de grondslag vast.  

Subsidieregeling (achteraf)

De nieuwe subsidieregeling vervangt de monumentenaftrek. Zoals het er nu naar uitziet is de regeling bestemd voor particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie. Zij kunnen vanaf 1 januari 2019 na afronding van de werkzaamheden achteraf (tussen 1 maart en 30 april 2020) een subsidie aanvragen van 38 procent van de instandhoudingskosten volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. Hiermee kunnen bewoners onderhoud deels financieren, zoals schilderwerk, goten en regenpijpen repareren, dakherstel, voegen repareren, kozijnen herstellen en de fundering repareren. Aanvragen boven de € 70.000,- moeten onderbouwd zijn met een adequaat inspectierapport van de technische en fysieke staat van het pand. Binnen dertien weken na de aanvraagperiode wordt bekend of de aanvraag is gehonoreerd en voor welk bedrag. Voor de subsidie wendt u zich tot de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.