Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

 

Het Nationaal Restauratiefonds biedt al ruim 30 jaar laagrentende leningen aan voor de restauratie van monumenten met als doel deze in stand te houden. Het fonds verlaagt de rente van de leningen voor zowel restauratie als verduurzaming nu van 1,5% naar 1%. Hiermee vergroot het Restauratiefonds de stimulerende werking van de regeling om eigenaar-bewoners van rijksmonumenten te ondersteunen bij de kwalitatieve restauratie én verduurzaming van hun pand.

‘Wij zijn er om restauratie, onderhoud en verduurzaming van monumenten te stimuleren of mogelijk te maken. Deze renteverlaging biedt een extra stimulans voor eigenaar-bewoners van rijksmonumenten om te investeren in het behoud van hun monument. Zo draagt deze renteverlaging bij aan onze doelstelling ‘alle monumenten springlevend’', aldus Kees-Jan Dosker, directeur van het Restauratiefonds.

Naast restauratie ook verduurzamen tegen een lage rente
Vorig jaar maakte het ministerie van OCW het mogelijk om naast de restauratie ook het verduurzamen van een rijksmonument laagrentend te financieren. Een belangrijke stap in het in stand houden van ons nationale erfgoed. Er is veel behoefte aan het verduurzamen van monumenten. Verduurzaming vraagt echter om een zorgvuldige aanpak om de monumentale waarden van het monument te behouden. De rente van de laagrentende lening voor duurzaamheid is ook verlaagd van 1,5% naar 1%.

Laagrentend financieren van monumenteigenaren
Het Restauratiefonds is in 1985 opgericht door het toenmalige ministerie van OCW, met de doelstelling herstel en behoud van monumenten te bevorderen door monumenteigenaren financieel te ondersteunen met laagrentende leningen. Van subsidiëren naar duurzaam investeren met leningen vanuit een revolverend fonds. Die formule bleek uiterst doelmatig en effectief. Dezelfde euro die het Rijk toen investeerde, is inmiddels voor de derde keer uitgeleend aan monumenteigenaren.

 

Meer informatie vindt u op www.restauratiefonds.nl