Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

In politiek Den Haag wordt al een tijdje gesteggeld over de financiële toekomst van monumenten. En dan vooral over de financiële bijdrage van het rijk aan eigenaren van rijksmonumenten voor de instandhouding van hun historische pand.

Nu kunnen eigenaren kosten die zij maken voor instandhouding en onderhoud aftrekken van hun belastingaangifte. Voor restauratie zijn er laagrentende leningen via het Restauratiefonds beschikbaar. Een systeem dat de laatste jaren volgens ons -Herenhuis- ogenschijnlijk goed werkte. Onze talrijke monumenten staan er in het algemeen goed bij! Zeker als je het vergelijkt met veel monumenten in buurlanden die in particulier bezit zijn.

 

Toch heeft de minister besloten dit systeem om te gooien. De fiscale aftrek wordt per 2019 afgeschaft en vervangen door een subsidieregeling. Dit blijkt uit de beleidsbrief ‘Erfgoed Telt’, die minister Van Engelshoven op 22 juni jongstleden openbaar maakte.

Het voorstel is het resultaat van diverse onderzoeken naar het gehele stelsel van financiële ondersteuning van rijksmonumenten. Hierbij spelen een tweetal overwegingen mee:

·       Het huidige systeem kent geen kwaliteitstoets. De Belastingdienst heeft alleen expertise in huis om onderscheid te maken tussen verbetering (niet aftrekbaar) en instandhouding (wel aftrekbaar). De kwaliteit van de maatregelen wordt niet getoetst.

·       Teveel geld naar niet-monumentale elementen. Het blijkt dat gemiddeld 25% van de aftrek wordt gegeven aan onderdelen die niet-monument gerelateerd zijn, bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en sanitair. Dit gaat voorbij de essentie van monumentenzorg: een compensatie van de meerkosten door monumentale waarden.

 

Om de middelen voor monumentenzorg effectief in te zetten vervalt de fiscale aftrek en komt er een nieuwe subsidieregeling die voor alle (rijks)monumenteneigenaren gelijk is. Eigenaren kunnen in die regeling maximaal 35% subsidie krijgen voor de gemaakte instandhoudingskosten. Dit is ongeveer gelijk aan de huidige tegemoetkoming via de fiscale aftrek.

 

Voordelen van de nieuwe subsidieregeling zijn:

+       De regeling is voor iedereen gelijk en niet inkomensafhankelijk.

+       De regeling heeft een trigger om de kwaliteit van het werk te verbeteren/bewaken.

+       Op termijn zou de regeling gunstiger moeten uitpakken voor eigenaren. De fiscale tegemoetkoming wordt namelijk geleidelijk afgebouwd naar het basistarief in 2021 waardoor de aftrek lager uit zou komen dan de 35% subsidie in de nieuwe regeling.

 

Mogelijke nadelen kunnen zijn (dit moeten we afwachten…):  

-       Meer papierwerk. De fiscale aftrek is laagdrempelig en eenvoudig. Een subsidieregeling zal ongetwijfeld meer papierwerk en langere procedures met zich meebrengen.

-       Er komen meer richtlijnen waaraan de plannen worden getoetst. Dit is goed voor de kwaliteit, maar kan een flink obstakel opleveren voor de flexibiliteit in uitvoering. We hopen dat hier niet te star mee wordt omgegaan.

 

De regeling zal de komende maanden worden uitgewerkt. Herenhuis houdt de ontwikkelingen natuurlijk voor u in de gaten!

 

Wilt u meer informatie? De volledige beleidsbrief Erfgoed Telt vindt u hier.