Foto van wandelend gezelschap, met koningin Emma, Duivenvoorde

Franje en Oranje

Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten kleurt dit jaar Oranje. De families die op het kasteel en landgoed woonden, hebben eeuwenlang een bijzondere en innige band gehad met het Huis van Oranje en Oranje-Nassau. Zij vochten aan de kant van de Oranjes, dienden in hoge politieke ambten of waren kamerheer of hofdame voor de opeenvolgende koningen en koninginnen.

In 2023 is het 10 jaar geleden dat de inhuldiging van koning Willem-Alexander plaatsvond. Voor kasteel Duivenvoorde is dit een uitgelezen moment om het bijzondere verhaal te vertellen in de tentoonstelling Franje & Oranje. Aan de hand van meer dan honderd persoonlijke objecten uit de collectie van Duivenvoorde en een aantal bijzondere koninklijke bruiklenen ervaren bezoekers de intieme band tussen Duivenvoorde en Oranje.

Persoonlijke cadeaus
In de tentoonstelling is een groot aantal voorwerpen uit de eigen collectie te zien die het verhaal van Duivenvoorde en Oranje vertellen: van de geuzenpenning van Arent VII van Wassenaer (circa 1528 tot 1599) tot het originele jagermeesterkostuum van Willem A.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye uit circa 1917. Daarnaast zijn er de prachtige hofjaponnen van de dames uit de families van Duivenvoorde die werden gedragen tijdens de koninklijke ontvangsten. Deze japonnen worden gecombineerd met foto’s en brieven uit de collectie. Ook zijn er persoonlijke cadeaus te zien, die de familie van de Oranjes ontving. Zo kregen Arent IX van Wassenaer en Anna Margaretha Bentinck bij hun huwelijk in 1701 van stadhouder-koning Willem III twee massief zilveren vuurbokken voor de haard met hun alliantiewapen (de familiewapens van de man en vrouw samengevoegd). De koninginnen Wilhelmina (1898-1948) en Juliana (1948-1980) schonken respectievelijk een prachtige broche en ring aan Ludolphine Henriette barones Schimmelpenninck van der Oye.

Groot vertrouwen
De banden tussen de Oranjes en Duivenvoorde gaan heel ver terug. De zestiende-eeuwse bewoner Arent VII van Wassenaer vocht als watergeus aan de zijde van Willem van Oranje tijdens de Nederlandse Opstand en zijn zoon Johan van Wassenaer was, als vriend van prins Maurits, betrokken bij de executie van Johan van Oldenbarnevelt in 1619, waarover een bijzondere correspondentie te zien is.

Veel hofdames, kamerheren en ander koninklijk personeel waren afkomstig van kasteel Duivenvoorde. De nauwe band zorgde ervoor dat er een groot vertrouwen was en deze band hield tot ver in de twintigste eeuw stand. Hendricus Adolphus Steengracht was kamerheer in buitengewone dienst bij koning Willem III (1849-1890) en Willem A.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye, zijn zoon, was decennialang jagermeester onder de koninginnen Wilhelmina en Juliana.

Oranje-memorabilia
Ludolphine Henriette werd in 1926 voor de erefunctie van hofdame-honoraire van koningin-regentes Emma (1890-1898) gevraagd. De freule koesterde, naast deze functie, haar hele leven een persoonlijke liefde voor het Koninklijk Huis. Zij legde onder andere een enorme verzameling Oranje-memorabilia aan die op de zolders van het kasteel opgeslagen is. Kasten vol jubileumborden, glazen, bekers en boeken, maar ook opmerkelijke objecten, zoals een asbak met de beeltenis van koning Willem III en een aantal markante Oranjepuzzels en -kwartetspellen behoren tot deze bijzondere collectie. Uniek is de ruim vijfhonderd stuks tellende verzameling prentbriefkaarten, sommige met een persoonlijk bericht van het hof. Een belangrijk deel hiervan zal voor het eerst te zien zijn.

Antoinette van Dorssen, directeur van Kasteel Duivenvoorde: ‘In deze tentoonstelling zijn bijzondere bruiklenen te zien die zelden aan het publiek getoond worden. De bewoners van het kasteel waren in dienst van de Oranjes, maar veelal ook nauw bevriend. We komen heel dicht bij de bijzondere band tussen de bewoners van Duivenvoorde en de Oranjes. Een verhaal dat we niet eerder zó uitgebreid verteld hebben.’

De tentoonstelling Franje & Oranje is tot 1 oktober 2023 te zien, kijk voor meer informatie op www.kasteelduivenvoorde.nl

Deel dit bericht